Zemin Etüdü Hizmetleri

zemin etudu orjinal DEMSU

Zemin Etüdü, yer altı tabakalarının durumlarını, konumlarını, hangi tür jeolojik yapıdan müteşekkil olduklarını, derinliklerini, kalınlıklarını, yoğunluklarını, elektrik özdirençlerini, sismik hızlarını, ivmesini, yeraltı suyu derinliğini ve bu tabakaların diğer dinamik parametrelerini, deprem karşısında gösterecekleri davranışları, tespit etmek amacıyla yapılan etütlerdir.

Ülkemizde, zemin etüdü özellikle 1999 yılında gerçekleşen Marmara Depremi sonrası zorunlu hale gelmiştir. Anadolu levhası jeolojik süreç boyunca ciddi levha hareketlerine maruz kalmış, levhaların birbirleri ile çarpışması sonucu deprem üreten birçok fay hattına sahiptir. Ülkemizin önemli bir kısmı yüksek dereceden deprem riski ile karşı karşıyadır. Bunun dışında sıvılaşma ve heyelan gibi olumsuz durumlarda yer üstü yapılarının önemli risk altında olduğunu göstermektedir.

Şirketimiz 1994 yılından beri müşterilerine zemin etüdü hizmetleri vermektedir. Teknik elemanlarımız nezaretinde gerçekleştirilen zemin etütleriyle inşa yapılacak alanın modeli oluşturularak ileri de karşılaşılması muhtemel tehlikelere karşı çözüm önerileri getirerek riskleri en aza indirgeme noktasında çalışmalar yapmaktadır.

  • İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etütler
  • Temel Sondaj Araştırmaları
  • Zemin Etüt Çalışmaları
  • Mikro Bölgeleme ve Jeoradar Çalışmaları
  • Parsel Bazlı Zemin Etütleri
  • Karotlu ve Karotsuz Numune Alımı
  • Kırıntılı Numune Alımı
  • Deneme Çukuru Açımı ile Zemin Etütleri
  • Arazi ve Laboratuvar Deneyleri
  • Jeoteknik Değerlendirme ve Projelendirme