Mühendislik Hizmetleri

muhendislik hizmetleri orjinal DEMSU

Jeoteknik Hizmetler

 • Kalıcı ve Geçici Ankraj Çalışmaları
 • Fore Kazık Çalışmaları
 • Püskürtme Beton İşleri
 • Enjeksiyon Çalışmaları
 • Derin Kazı ve İksa İşlemleri
 • Zemin Islah çalışmaları
 • Enjeksiyon
 • Ankraj
 • Drenaj
 • Temel Kazık

Jeoloji ve Hidrojeoloji Hizmetleri

 • Baraj ve Sulama Yapıları Etütleri
 • Yerleşim Alanları Etütleri
 • Yol ve Tünel Etütleri
 • Sulama, İçme ve Kaynak Suyu Etütleri
 • Temel Araştırmalar
 • Endüstriyel Hammadde ve Maden Sahası Etütleri
 • Jeoloji Haritaları ve Kesitleri
 • Stratigrafi Kesitleri
 • Hidrojeoloji Haritaları ve Kesitleri

Jeofizik Hizmetleri

 • Sismik Veri Toplama ve İşleme
 • IP ve SP Çalışmaları
 • Kuyu Log Çalışmaları ve Jeofizik Log Analizleri
 • Manyetik Etütleri
 • Gravite Etütleri