Maden Arama Hizmetleri

maden arama hizmetleri orjinal DEMSU

DEM-SU Jeotermal Sondaj Enerji maden arama ve işletme projelerinde ruhsat değerlendirme, arazi etüt çalışmaları, araştırma ve proje üretme çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda yeni Türk maden kanununda belirtilen 6 farklı maden grubu içinde tanımlanan madenlerin ve endüstriyel hammaddelerin araştırılması, etüt edilmesi ve ülke ekonomisine kazandırılmasına imkan veriyoruz.

 • Jeolojik arazi etütlerinin yapılası, genel jeolojik, yapısal ve alterasyon haritalarının hazırlanması,
 • Jeofiziksel ve jeokimyasal maden arama programlarının hazırlanması
 • Arama programları için risk değerlendirmesi yapılması,
 • Tarafsız teknik danışman raporlarının hazırlanması,
 • Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) maden arama ve işletme başvurularının yapılması ve takibi,
 • Cevher bloğu modellemesi,
 • Farklı senaryolar için rezerv tahminleri ve hesaplamaların yapılması,
 • Cevher Özellikleri ve Optimizasyonu çalışmaları,
 • Örnekleme ve Tenör Kontrolü çalışmalarının yapılması,
 • Ruhsatlarda XRF, XRD, manyetik, gravite, IP ve rezistivitive çalışmalarının yapılması,
 • Risk analizleri, iş güvenliği ve simülasyon çalışmalarının yürütülmesi,
 • Maden arama ve işletme projelerine sorumlu mühendis veya teknik elemanların atanması,
 • Maden arama ve işletme projeleri için yıllık faaliyet raporların hazırlanması ve iş takipleri.