Çevresel Etki Değerlendirme ÇED

ced orjinal DEMSU

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin değerlendirilmesi ile projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek olan çalışmalar anlamına gelmektedir.

Bir başka ifadeyle ÇED, gerçekleştirilmesi planlanan bir faaliyetin, inşaat, işletme ve işletme sonrası dönemlerde, planlanan alan ve yakın çevresi üzerindeki olumlu ve olumsuz olabileceği öngörülen tüm etkilerinin belirlenmesi, bölgenin mevcut çevresel durumu da dikkate alınarak yapılacak olan mühendislik çalışmaları doğrultusunda teori ve uygulamanın karşılaştırmasının yapılarak, uygunluğunun ve alternatiflerinin belirlendiği bir süreçtir.

  1. ÇED Yönetmeliği Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi yer alan projeler için ÇED hazırlama konusunda yeterlilik sahibi firma tarafından ÇED raporu hazırlanır ve ÇED Olumlu Kararı alınması hedeflenir.
  2. ÇED Yönetmeliği Seçme-Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesi yer alan projeler için ÇED hazırlama konusunda yeterlilik sahibi firma tarafından Proje Tanıtım Dosyası hazırlanır ve ÇED Gerekli Değildir Kararı alınması hedeflenir.
  3. Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler ve ÇED Yönetmeliği Seçme-Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesinde yer alan projeler için değerlendirme için gerekli bilgiler/belgeler hazırlanır ve ÇED Kapsam Dışı Görüşü alınması hedeflenir.

Şirketimiz tarafından verilen hizmetler;

  • Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporlarının Hazırlanması,
  • Proje Tanıtım Dosyalarının Hazırlanması,
  • ÇED Kapsam Dışı Dosyalarının Hazırlanması,
  • İzleme-Kontrol Formlarının Hazırlanması,