Sondajlarda Karşılaşılan Sorunlar!

Sondajlarda Karşılaşılan Sorunlar!

Sondaj işlemi ve kuyu açılması sırasında pek çok sorunla karşılaşılabilir. Bu sorunlar sondajın ilerlemesi ve verimini etkileyen faktörlerin başında gelir. Özellikle yerleşim merkezlerinden uzaklarda yapılan sondajlarda karşılaşılan problemler sondaj sırasında halledilmek zorundadır. Sondaj işlerinde mekanizasyon ve otomasyonun artması, insan gücüne olan gereksinimi azaltmaktadır. Dolayısıyla sondaj sektöründe personel kadroları iyice azaltılmış ve personelin her konuda işleri halletmesi durumu doğmuştur. Sondajcılık da zorunlu durumlar olmadığı zaman sondaja ara verilmez.

Zemin Etüdü Nedir? Nasıl Yapılır?

Zemin Etüdü Nedir? Nasıl Yapılır?

ZEMİN ETÜDÜ NEDİR? Zemin Etüdü, yeraltı katmanlarının lokasyonlarını, ne durumda olduklarını, ne tür jeolojik yapılardan oluştuklarını, katmanların hangi derinlikte olduğu ve kalınlıkları, kayaçların yoğunluğu, elektriğe karşı özdirençlerini, katmanların sismik hızlarını ve ortamlar arası ivmeleri, yeraltı suyu derinliği ve tabakaların devimsel parametrelerini, deprem esnasında sergiledikleri duruşları tespit amacıyla yapılan analize zemin etüdü denir. ZEMİN ETÜDÜ NASIL YAPILIR? Zemin Etüdü yapmanın amacı, ilgili arsanın / alanın yapı öncesinde gerekli

Bentonit ve Kullanım Alanları

Bentonit ve Kullanım Alanları

Alüminyum ve magnezyum bakımından zengin volkanik kül, tüf ve lavların kimyasal ayrışması sonucu oluşmuş, ağırlıklı olarak montmorillonit içeren killer ‘bentonit’ olarak tanımlanır. Bentonit, sanayi, tarım, madencilik ve mühendislik jeolojisinde kullanılan çok yönlü bir kildir. Ca, Na ve Na-Ca montmorillonitlerden oluşmasına göre bentonitin jeolojik özellikleri ve kullanım yerleri değişmektedir. Yüksek şişme kapasitesine sahip Na bentonit su ile temasta kendi hacminin 8-10 katı şişerken, Ca-bentonitlerde şişme oranı 2-3 katı

Su Sondajı Nedir? Nasıl Yapılır?

Su Sondajı Nedir? Nasıl Yapılır?

Su sondajı, zeminin jeolojik yapısına uygun olarak havalı ya da çamur dolaşımı ile yapılan kuyu açma çalışmasıdır. Kuyu açılma işlemi yapıldıktan sonra, açılan kuyunun hidrolojik özelliklerine uygun olacak şekilde projelendirme yapılır. Özel sondaj boruları ile kuyunun kılıf borulaması yapılır. Su sondajının mantığı; yeraltının belirli bir derinliğinde yer alan suya ulaşmak ve bunu pompa ile çekmek suretiyle işlem yapılmasıdır. Yapılacak su çekim işleminde, kuyunun yıkılmaması önemlidir. Bunun için

Jeotermal Enerji

Jeotermal Enerji

Jeotermal kaynak yerin derinliklerindeki kayaçlar içinde birikmiş olan ısı enerjisinin akışkanlarca taşınarak rezervuarlarda depolanması ile oluşmuş sıcak su, buhar ve kuru buhardır. Jeotermal enerji, yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde bulunan birikmiş ısının oluşturduğu sıcaklıkların, bölgesel atmosferik ortalama sıcaklığının üzerinde olan ve çevresindeki normal yeraltı ve yerüstü sularına göre daha fazla çözülmüş mineral, çeşitli tuzlar ve gaz içerebilen basınç altındaki sıcak su ve buhar (akışkan) yolu ile sürekli yüzeye taşınan