0

Jeotermal Sondaj

0

Su Üretim Sondajı

0

Zemin Etüt Hizmeti

0

Mühendislik Hizmetleri

0

Kurum ve Şirket

0

Mutlu Çalışanımız

İNSAN ve ÇEVRE

İnsan ve çevre bir bütündür. Bize miras bırakılan yaşam alanlarını gelecek nesillere daha yaşanabilir bir halde bırakmak adına çalışmalarımızda ekolojik dengeye zarar vermeden, iş sağlığı ve güvenliği hassasiyetine önem gösteriyoruz.

İNOVASYON ve AR-GE

Kuruluşumuzdan bugüne kadar yeniliğe ve gelişime hep bağlı kaldık. Proaktif çalışma prensibi ile hareket eden, sektörün sıkıntılarına çözüm odaklı yaklaşan, müşterilerimize güven veren kaliteli hizmet üretmeye önem gösteriyoruz.

what-we-can-do

BİZ NE YAPIYORUZ ?

Türkiye’nin değişik bölgelerinde tarımsal kullanım ve içme suyuna yönelik sondajlar yaparak özellikle İç Anadolu bölgesinde faaliyetlerine başlayan firmamız yüzlerce su kuyusu açmıştır. Her yıl artan talepleri karşılamak ihtiyacı duyan firmamız kuruluşundan bu güne kadar teknik uzman kadrosunu, sondaj ekip ve ekipmanlarını gelişen teknoloji ile eş güdümlü olarak geliştirmeye devam etmektedir.

Jeotermal Su ve Gradyan Kuyuları
Soğuk Su Üretim Kuyuları
Jeoteknik Hizmetler
Jeoloji ve Hidrojeoloji Hizmetleri
Jeofizik Hizmetleri
Plana Esas ve Parsel Bazlı Zemin Etüt Hizmetleri
Maden Arama ve Ruhsatlandırma Çalışmaları
Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED)
Teknik ve İdari Müşavirlik ve Mümessillik

Jeotermal Hizmetler

Globalleşen ve büyüyen dünyanın en önemli ihtiyaç kaynağı hiç şüphesiz enerjidir. Enerji toplumların daha rahat ve yaşanabilir bir hayat sürmesi için önemlidir. Ancak enerji elde edilmesi ve bunun…

Zemin Etüdü Hizmetleri

Zemin Etüdü, yer altı tabakalarının durumlarını, konumlarını, hangi tür jeolojik yapıdan müteşekkil olduklarını, derinliklerini, kalınlıklarını, yoğunluklarını, elektrik özdirençlerini, sismik hızlarını…

Sondaj Hizmetleri

Yerin derinliklerinde ki birimlerden (formasyonlardan) en verimli şekilde suyun yüzeye çıkarılması veya birimlerin özelliklerinin belirlenmesi için örnek alınması işlemi için kullanılan yöntemdir.

Maden Arama Hizmetleri

DEM-SU Jeotermal Sondaj Enerji maden arama ve işletme projelerinde ruhsat değerlendirme, arazi etüt çalışmaları, araştırma ve proje üretme çalışmalarını sürdürmektedir.

Mühendislik Hizmetleri

Kalıcı ve Geçici Ankraj Çalışmaları, Fore Kazık Çalışmaları, Püskürtme Beton İşleri, Enjeksiyon Çalışmaları, Derin Kazı ve İksa İşlemleri, Zemin Islah çalışmaları, Temel Kazık, Jeoloji Haritaları, Gravite Etütleri

Çevresel Etki Değerlendirme

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye…